Om synet

 

Den 20. maj 2018 træder nye EU-regler for periodisk syn i kraft. For danske bilejere vil den væsentligste konsekvens af de nye regler være, at flere fejl nu skal tjekkes ved et omsyn.

Nedenstående er eksempler på fejl, der fra og med den 20. maj 2018 sender køretøjer til omsyn:

- En baglygte der ikke virker

 - En blinklygte der ikke virker

 - En stoplygte der ikke virker

 - En nærlyslygte der er fejljusteret eller ikke virker

 - En tågeforlygte der ikke virker

 - Manglende reflekser på køretøjet

 - For stort oliespild fra motoren

 - Et el-stik til anhængertrækket der ikke virker korrekt

 - Et defekt horn

 - En defekt forrudevasker

 - En defekt kobling på bilen

 - Utæt eller utilstrækkelig fastgørelse af udstødningsrøret

 - Hvis mønsterdybden på dækkene er slidt ned til dækkets slidindikator

 

Nedenstående er eksempler på fejl, der fra og med den 20. maj 2018 sender køretøjer til omsyn og medfører køreforbud:

Stoplys virker ikke (ingen lyskilde fungere)

parkeringsbremse under 50% af den krævede virkning opnået

Forskel i bremsevirkning driftbremse for stor på styrende aksel >50%


 

Kategorier

Midtsjællands Bilsyn er godkendt at syne følgende køretøjer:

Periodesyn:

- Person- og varebil under 3.500 kg.
- Bus til flere end 9 pers. under 3.500 kg

Toldsyn:

- Personbil 
- Motorcykel

Registreringssyn:

- Bus op til 9 personer under 3.500 kg
- Motorcykel og knallert
- Campingvogn
- Påhængskøretøj til traktor og bil u/3.500 kg
- Påhængskøretøj til motorcykler
- Traktor under 3.500 kg

 

Periodisk syn:

Person- og varebiler skal til periodisk syn første gang, når de er 4 år og derefter hvert andet år.

Motorcykler og påhængsvogne skal synes ved ejerskifte, når de er 5 år, dog skal de ikke til periodisk syn. 

Påhængskøretøjer over 3.500 kg skal til periodisk syn hvert år.

Registreringssyn:

Har du fået monteret træktøj - eller vil du syne bilen frivilligt f.eks. i forbindelse med ejerskifte  skal bilen bookes til registrerings-syn. Medbring altid køretøjets registreringsattest.

Toldsyn:

Registrering af køretøjet første gang i Danmark. Medbring original registreringsattest, vejeseddel (max. 2 dage gammel) fra godkendt vejer og oplysninger om brændstofforbrug, hvis køretøjet er fra efter 1. juli 1997.

Omsyn:

Der er fundet fejl ved køretøjet, som skal repareres. Kontrollen med, at reparationen er korrekt udført, skal foretages ved et omsyn. Der er ingen tidsbestilling. 

Tempo 100 danmark:

Ved registrering til tempo 100 i danmark første gang,

skal køretøjet også registringsynes, derefter periodesynes hvert 2. år.
 


 

 

Synsresultater

På din synsrapport vil synets resultat fremgå.
 

-

Godkendt...
...betyder, at vi ikke fandt fejl af betydning for færdselssikkerheden og miljøet.

 

-

Betinget godkendt...
...betyder, at vi har fundet fejl, som skal repareres. Kontrol med, at reparationen er korrekt udført, kræver ikke særlig teknisk indsigt, men kan kontrolleres af enhver kørekor-tindehaver. Reparationen skal derfor ikke kontrolleres ved et omsyn, men køretøjet er først lovligt, når det er repareret.

 

-

ikke godkendt...
...kan betyde følgende:

 

1.

Vi har fundet fejl, som skal repareres. Kontrollen med, at reparationen er korrekt udført, skal foretages på køretøjet inden for 33 kalenderdage fra det første syn hos en synsvirksomhed eller et omsyns-værksted.
 

2.

Antallet af fejl - f. eks. på grund af dårlig stand medfører - at opregningen af samtlige konstaterede fejl vil være ekstra tidskrævende. Derfor er synsrapporten ikke udtømmende. Det vil sige, at der er flere end de noterede fejl på synsrapporten, og der er ikke mulighed for omsyn.
 

3.

At synet på grund af forhold på synsstedet ikke kunne færdiggøres. Synet fortsætter senere ved en genfremstilling hos os, som er gratis.

 

For alle de ovennævnte forhold gælder, at køretøjet ikke er lovligt, før det er repareret. Hvis der ved synsresultatet "ikke godkendt" er angivet mulighed for omsyn, skal køretøjet inden 33 kalenderdage fra det første syn fremstilles til et eller flere omsyn, hos en synsvirksomhed eller et omsynsværksted.